Monika van den Hoogen vars fantastiska namn har ett ursprung från hennes föräldrar och tulpanernas land Holland. Namnet har alltid fört med sig mkt positivt bemötande enligt henne själv. Hon förkortade tidigt namnet till VD Hoogen och det roliga är att hon idag är VD för Hoogens rehab.

Drömmen om att bli Leg sjukgymnast tog fart redan som 18 åring på en praktik på gymnasiet på Vasa Sjukhus och hon började direkt den sommaren att jobba som sjukgymnastbiträde inom äldreomsorgen och fick som 20 åring jobb på Sahlgrenska på olika neurologavdelningar. Det blev en tuff start att jobba med alla svårt hjärnskadade patienter och se så många familjetragedier. Trots detta och tack vare allt fint stöd från alla sjukgymnaster som hon jobbade med vågade hon ta steget och utbildade sig till Leg Sjukgymnast.

-Utbildningsåren var mkt utmanande och tuffa, säger Monika.. Men skam den som ger sig, jag är ett levande bevis på att drömmar kan bli verklighet.

Monika flyttade till Tjörn för 33 år sedan som nyutexaminerad Leg Sjukgymnast och fick jobb i Stenungssunds Kommun. Hon hittade sitt dröm-hem direkt tack vare en kollega som sålde sitt hus till henne i vackra Skåpesund. Här har hon skapat en fin familj med 2 fina barn, katt och gubbe.

I början av mars -20 startade hon sitt företag Hoogens Rehab, exakt samtidigt med 1.a Covid vågen. Det blev snabbt att tänka om att tänka nytt, så mycket av rehabverksamheten blev till att hållas utomhus under våren och sommaren och delar av hösten. Monikas son Mikael van den Hoogen, har varit ett otroligt stort stöd, hjälpt henne med tekniska problem, byggt hemsidan, hjälpt henne med ekonomi och han är hennes bästa bollplank och rådgivare. Mikael och sambon Lina har själva egna företag, berättar Monika stolt.

Sedan kom de efterlängtade barnen som hon redan som ung bestämt att hon skulle ägna en längre tids föräldraledighet åt. Under denna tid började hon på sin fritid leda ryggympa och blev även ordförande i Gymmix och Hälsoinspiratör i Bohusländal. Hon hade redan som 15 åring börjat leda gympa för barn och äldre i sockiplast och trikåer på sin fritid. Många goa minnen, ingen stretch efter gympan för deltagarna skulle hinna hem till Tv serien Dallas.

Under barnledigheten fick hon nys om en ledig tjänst inom Försäkringskassans regi Halland och Bohusläns stiftelse. Hon fick jobbet på Konvalescenthemmet Tjöstelsröd direkt pga. att hon hade en samlad kompetens inom det som hon idag anser av stor vikt att bygga bryggor mellan sjukvård och friskvård och jobba utifrån hela människan.

- Det var roligt och givande, berättar Monika men utmanande att jobba som ensam sjukgymnast. Men ändå samtidigt var det en otrolig möjlighet att bygga upp en verksamhet inom rehab, gympa, vattengympa och föreläsningar. Det var med ett fint team av dietist och psykolog och otroligt underbar miljö och mat. Tyvärr lades verksamheten ner.

Eftersom hon hade ett fint samarbete med biträdande chefen på Rehab Rosenhäll i samband med vattengympa så fick hon också börja jobba med ett helt underbart sjukgymnast/avdelningsteam inom Geriatrisk rehabilitering med inriktning främst eftervård av stroke, amputationer och lungsjukdomar,.

Tyvärr återigen omorganisationer och flytt till Uddevalla sjukhus och med tiden lades avdelningen succesivt ner, berättar Monika. Då tog hon ett stort steg att våga arbeta med något annat än sjukgymnastik, Valet stod mellan café och inredning så på osäkra vingar fick hon snabbt jobb inom Hemtex som senare resulterade att hon vågade starta sitt första egna företag Kafé Te o Ting i Stora Höga.

- Vilken resa det blev att bygga upp även detta från grunden, säger Monika och berättar att hon hade med mycket hjälp av dottern och gubben. Hon tog dock beslutet att sälja efter 4 år bland annat för att dottern ville börja läsa till psykolog och att då hitta bra personal var inte det lättaste i den branschen.

Monika var då tillbaka inom vården och började jobba som stödpedagog inom Funktionhinder vid Stenungssunds kommun. Men det går alltid att vara efterklok att hon borde slutat där tidigare och ej lagt ner så mkt energi på något som man ej mår bra av, säger Monika insiktsfullt. Men Inget ont utan att det för något gott med sig. Det blev ju sparken i baken att starta eget igen.

början av mars -20 startade hon sitt företag Hoogens Rehab, exakt samtidigt med 1.a Covid vågen. Det blev snabbt att tänka om att tänka nytt, så mycket av rehabverksamheten blev till att hållas utomhus under våren och sommaren och delar av hösten. Monikas son Mikael van den Hoogen, har varit ett otroligt stort stöd, hjälpt henne med tekniska problem, byggt hemsidan, hjälpt henne med ekonomi och han är hennes bästa bollplank och rådgivare. Mikael och sambon Lina har själva egna företag, berättar Monika stolt.

Drömmen var ett faktum, hon ville nu hjälpa klienter att se "Hela Människan" ur en mer Holistisk syn.

- Den Västerländska Hälso- och Sjukvården saknar trots den fantastiska teknologin både kunskap och resurser/tid att hantera ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar säger Monika, och vi har ett ökat behov av hållbarhet och helhetssyn och tycker att det är det vi behöver jobba med.

Hoogens Rehab med Sjukgymnastik, MediYoga och Stavgång ger verktyget för att skapa hälsa och balans och strävan är att man ska försöka integrera sig med helhet och medvetenhet med sig själv i förarsätet och att vi tar vårt egna ansvar

Monika hävdar också att det är av stor vikt att vi tillsammans utformar en behandlings- rehabiliteringsplan som vi prövar under tid och utvärderar tillsammans. Hon nämner också att i dagen sjukvård får du en diagnos och får hjälp precis för detta problem men oftast är det så många andra orsaker till att du har just det problemet du söker för. Hon nämner att det kanske inte bara är att du har ont i ryggen eller har artros. Det är alldeles för många som fastnat i vården med utredningar och diagnoser och framför allt där dom ej förstått vad som händer då de ej är delaktiga, säger Monika.

Hon erbjuder olika vägar till behandling och rehabilitering. Fysioterapivetenskap, en unik kunskap om hur fysiska aktiviteter leder till hälsa samt förebygger ohälsa och samsjuklighet.

- Vi ska tillsammans se de hälsobringande faktorerna i ett helhetsperspektiv hitta bakomliggande orsaken bakom det du söker för och att inte bara behandla/minska symtomen, säger Monika. Detta utifrån en Biopsykosocial helhetssyn. Tillsammans skall vi hitta dom rätta verktygen för dig för att lära oss grundfärdigheter som håller livet ut.

Det första steget som ny kund hos Monika är att man kan få en kostnadsfri telefonrådgivning eller att du bokar du in dig på ett nybesök och där ingår en telefonrådgivning. Under nybesöket tar hon fram en individuell anpassad plan för din väg till förbättrad hälsa.

- Jag har idag skapat ett unikt recept att förbättra din hälsa och för att du skall komma i gång med fysisk aktivitet på ett stimulerande och givande sätt på dina villkor. Lägger stor vikt att hitta balansen mellan fysisk aktivitet, vila och återhämtning in i vardagslivet, säger Monika.

Med hjälp av MediYogan och Stavgången som blivit ett otroligt bra diagnosverktyg att upptäcka ohälsa och obalans i livet kan hon erbjuda ett nybesök på mottagningen med fördjupad undersökning, guidehjälp och rehabilitering inom sin profession som Leg Sjukgymnast. Under resans gång eller om det är en akut åkomma så tillsammans med din delaktighet så kommer en form av detektivarbete i gång som innebär samanställning av all info och undersökningsfynd som alltid leder till någon form av förändring till bättre hälsa.

-Jag erbjuder en möjlighet till hjälp att guida deltagare och klienter direkt i anslutning efter MediYoga-passen eller stavgången för att upprätthålla en kontinuerlig uppföljning av rehab/träningsprogrammen.

Hon nämner också att dom även kan få individuell behandling och guidad hjälp samt Individuellt anpassade råd efter deras förmåga, Vill du sen ha ett träningsprogram i handen eller träningsråd

via en video som du får på mejl så går det också bra. Detta innebär att du kan träna i alla möjliga miljöer med lättillgängligt program.

Monika har idag tillgång till en större mysig lokal för att kunna erbjuda fler MediYoga grupper och tillgänglighet.

Hon kommer åter erbjuda Rehab undersökningar, behandlingar och MediYoga så fort vädret tillåter ut i ljuvlig havsnära utomhusmiljö i vackra Skåpesund på Tjörn vid Mjörn.

Som grädden på moset kan vi presentera vårt unika Rehabpaket enligt Biopsykosocial helhetssyn, berättar Monika stolt.

Mer info om Hoogens Rehab, MediYoga eller stavgång hittar du på hemsidan:

www.hoogensrehab.se

eller ring Monika på 0760- 215161.

Text: Eva-Lena Ivarsson, Foto: Monika van den Hoogen

www.connectpoint.se